Beröm

prispall

En IKT-pedagog får aldrig glömma att det är pedagoger som ska förbättra när det kommer till användningen av digitala möjligheter i undervisningen. Därför är det viktigt att lyfta sina kollegor, ge dem beröm både i det lilla och det stora rummet. Du visar även vilken effekt klivet utanför skolan kan ge, då genom att framförallt nyttja sociala webbens möjligheter, ger det en större motivation och engagemang hos pedagogen.

Alla kliv i utvecklingens riktning, oavsett om det är stort eller litet, är värda berömmelse.