Diamant

diamant

I rollen som IKT-pedagog är det väldigt viktigt att lyssna på sina kollegor. Genom att du ska handhålla expertis inom användning av digitala möjligheter i skolan, så är det viktigt att översätta vad det är pedagogerna vill ha. Om läraren frågar efter guld, så kan du erbjuda en diamant.

Nyttjande av digitala möjligheter i skolan förändras ständigt, framför allt pga möjligheterna på internet. Möjligheterna på intenet förändras och förbättras från en dag till en annans. Därför är det bra att översätta/tolka vad kollegorna säger för att sen skapa förbättrade pedagogiska och administrativa arbetssätt.

Viktigt att den digitala utvecklingen inte skrämmer eller förstör redan fungerande beteenden, och därför kan det vara bra att ibland erbjuda det som efterfrågas rakt av.