Flexibel

jorden

En IKT-pedagog är till för sina kollegor och därför måste du vara flexibel i ditt sätt att arbeta. Möt kollegorna där de är på sin hemmaplan och där de känner sig bekväma. Försök även skapa möten med hjälp av digitala verktyg. Att nyttja digitala möteskanaler är extra viktigt om du jobbar på fler än en skola.

Yrket IKT-pedagog har fokus på skolutveckling men är även ett serviceinriktat yrke.