Syfte

syfte behovNär en IKT-pedagog ska prata om nyttjandet av digitala möjligheter i skolan, ska det pedagogiska syftet definieras före det digitala verktyget. På grund av internets framväxt växer en stor marknad med appar (läs program som nyttjas på lärplatta, smartphone och dator) och tjänster som nyttjas i webbläsaren. Som IKT-pedagog är det viktigt att skapa ett klimat där syftet/behovet/frågeställningen styr undervisningen och inte funktionalitet i en digital tjänst.

Det är inga fel med att prata om ex. appar, dock måste du ha i tanken det pedagogiska syftet man vill uppnå.