Kompass

kompass

Som IKT-pedagog är det viktigt att du vet i vilken riktning du ska arbeta mot, därför är det viktigt att du får en tydlig styrning från de pedagogiska ledare i skolan/kommunen du jobbar på.

Sätt upp pedagogiska riktningar tillsammans med pedagogiska ledare och använd det som underlag utifrån hur du ska utveckla ditt arbete, men även hur skolan ska utvecklas när det kommer till användning av digitala möjligheter i skolan.

Denna pedagogiska riktning behöver inte endast vara unik för just dig, utan även för andra roller inom skola som har ett utvecklingsarbete inom ett specifikt pedagogiskt område.