Relationer

skapa relationer

För att du enklare ska kunna samarbeta med dina kollegor så finns det många fördelar med att skapa goda relationer. Genom att skapar goda relationer med dina kollegor blir det enklare, både för de och även för dig, att möta upp när det kommer till det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Ta vara på de tillfällena där du och dina kollegor är som minst stressade genom att presentera dig själv, men även att de kan presentera sig.

Om du inte har goda relationer med dina kollegor finns det en stor risk att större delen av arbetsuppgifterna kommer att innebära “släcka bränder” mer än pedagogiskt utvecklingsarbete.