Samla

sack

I jobbet som IKT-pedagog är omvärldsbevakning en stor del. Viktigt att du hittar ett system, både för dig själv, men även internt inom skolan/kommunen och externt. En fördel är att använda webbtjänster som är lättnavigerade och överskådliga. Om du inte finner någon nättjänst som passar för ditt syfte, bygg då upp den själv.

Om du skapar ett “öppet förråd” till dina kollegor där de själva kan ta del av det du har omvärldsbevakat, så kan det senare leda till givande samtal och skolutveckling.

Genom att samla det du omvärldbevakar för dig själv, bygger du upp ett förråd som vid senare tillfällen kan komma till nytta.