Språk

språk1

Som IKT-pedagog är det lätt hänt att man använda ett språk som i vissa situationer kan uppfattas som rena grekiskan. Genom att ha goda relationer med sina kollegor vet du vilka förkunskaper kollegan har och du kan därmed anpassa ditt språk utifrån det.

Som IKT-pedagog får du aldrig nedvärdera dina kollegor om deras IKT-pedagogiska kunskaper är låga. Du ska alltid möta upp dina kollegor som den professionella pedagog som den är.