Teknik

teknik

Det är skillnad på IKT-teknik och IKT-pedagogik. IKT-teknik handlar om självaste tekniken och hur den fungerar och är uppbyggd. IKT-pedagogik är hur man tar till vara på de digitala möjligheterna som tekniken ger oss människor att använda i skolan och i undervisningen. Dessa två delar hör samman men du som IKT-pedagog ska ha fokus på de digitala möjligheterna och inte tekniken.

Viktigt dock att poängtera att tekniken (läs tekniker, IT-avdeln, IT-samordning osv) inte är styrande hur IKT ska nyttjas i skolan utan det ska pedagogiken göra. Som IKT-pedagog kan det  vara en fördel att samarbeta med de som har ansvar över själva tekniken och inköp av den.