Testa

verktyg

Att testa olika arbetsmetoder och digitala verktyg är en självklarhet i en IKT-pedagogs arbetsområde. Det är bra att testa både i skarpa situationer och även i testmiljö. Genom ett gott samarbete med dina kollegor kan du skapa en erfarenhet om vad som fungerar bra och om vad som fungerar mindre bra.

Som IKT-pedagog är det bra att ha erfarenhet antingen genom att själv delta i teman/projekt med pedagog och undervisningsgrupp eller ta del av eventuell utvärdering inom IKT-pedagogens område på skolan/kommunen.