Hjulet

hjulet

Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet om och om igen. Därför är omvärldsbevakning på olika nivåer en fördel i en IKT-pedagogs arbete. IKT-pedagogisk litteratur, forskning/studier, undersökningar osv. är till stor nytta då IKT-pedagogens skola/kommun enklare kan undvika att göra samma misstag andra har gjort och istället fokusera på positiv skolutveckling.

Även viktigt att ta in de erfarenheter som finns innanför skolan/kommunen för att enklare kunna förbättra lärandesituationer.