Samarbete

samarbete

Som IKT-pedagog ska du ha som mål att inte särskilja IKT från övriga delar i skolan. Du ska ha som uppgift att digitala möjligheter integreras i merparten av den pedagogiska utvecklingen. Därför är det viktigt att samarbeta med skolans olika roller (/ansvar).

Illustartionen visar hur en IKT-pedagog kan/ska jobba där roller som rektor, specialpedagog (eller hela EHT för den delen), pedagoger, elever osv. är tårtbitarna. IKT-pedagogens roll är att vävas in i alla delar och inte ses som en enskild enhet.

Genom att ha ett gott samarbete kan du enklare fatta beslut som huvudsakligen handlar om digitala möjligheter men som även kan beröra andra områden.