Nätverk

natverk

Ofta jobbar en IKT-pedagog själv på en skolan/kommun. Därför är det till fördel att ha ett brett socialt nätverk utanför skolan/kommunen. Genom att ha ett nätverk inom skolbranschen och även utanför skapas de goda möjligheter för samarbeten.

Genom att nyttja sociala webben i yrket skapar du möjligheter som gör det enklare att växa både som individ men även i grupp. Ibland finns det situationer där en IKT-pedagog har stor nytta av att dela och byta erfarenheter med andra utanför sin egna skola/kommun, och därför är det viktigt med ett brett socialt nätverk.