IKT-Pedagog?

IKT?

Förkortningen IKT står för Information Kommunikation Teknik. I vissa sammanhang står T för teknologi. I denna handbok/sajt används inte teknologi begreppet, då teknologi på svenska är mer inriktat mot vetenskapen om tekniken (Fleischer, 2013 & iBid.)

Vad är en IKT-pedagog?

En IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen. Beroende på hur du är anställd kan rollen vara med fokus på pedagoger (som i denna handbok) eller ha en tjänst där du även ska vara som resurs för eleverna.

Heltidstjänst?

Beroende på olika faktorer så finns det inget rakt svar på om en IKT-pedagog är en heltidstjänst eller inte. Det beror på olika faktorer som:

- Arbetsområden

Ju större arbetsområde du som IKT-pedagog har behöver du mer tid i din tjänst. Hur stor är skolan, i antal personal och elever? Jobbar du på en eller flera skolor? Jobbar du mot både pedagoger, övrig personal och elever?

- Ekonomi

Ekonomiska resurser är alltid en faktor oavsett skolform. Beroende på hur ekonomin är på skolan/kommunen och även hur skolan/kommunen satsar på digitala möjligheter i undervisningen är en faktor i hur mycket procent du har i din tjänst.

- Ansvar

Beroende på hur mycket ansvar du har och vart i organisationen du arbetar kan tjänsten innebära att du har en högre procentsats i din tjänst som IKT-pedagog. Jobbar du på skolnivå eller jobbar du centralt för hela kommunen? Har du ansvar för utvecklingsprojekt och ingår i olika gruppkonstellationer? Har du arbetsuppgifter som innebär att du är sammankallande och drivande i olika skolutvecklings frågor?

- Andra arbetsuppgifter

Det kan även vara så att du har andra arbetsuppgifter så som inköp av teknik och felanmälan av teknik. Endel skolor har en IT-samordnare som ansvarar för detta, i vissa skolor delas IKT-pedagogiska tjänsten med en IT-samordnar tjänst.

“Kärt barn har många namn”

Även Mediepedagog, IT-pedagog och  IKT-pedagogisk samordnare är yrkestitlar som är likande eller densamma som en IKT-pedagog. Även begreppet MIK (media och informationskunnighet) är förekommande.

Diskussion

Om jag (Emil Jansson) skulle få sätta min egna titel, skulle jag välja skolutvecklare med inriktning “fokus på digitala möjligheter” eller “fokus på digitalt lärande”.

Begreppet IT eller IKT kan ibland ha en klang av att fokus ligger på tekniken och att kollegor har en bild om att man är väldigt tekniskt kunnig. Det behöver inte alls fallet vara utan en IKT-pedagog ska istället ha fokus på hur tekniken (läs digitala möjligheter) kan användas.