Kartlägga

stravan

För att kunna veta hur du ska höja kvalitén när det kommer till nyttjandet av digitala möjligheter i skolan, så är det en fördel att du kartlägger vilken nivå dina kollegor är på just nu. Vad kan de? Vilka förkunskaper har dem? Vad är deras inställning till digital skolutveckling? Utifrån denna kartläggning blir det enklare för IKT-pedagogen att agera på ett sätt där alla kollegor höjer kvalitén oavsett förutsättningar.

Om ett utbildningstillfälle som en IKT-pedagog har ansvar för kräver en viss kunskap inom området, är det en fördel att gruppera kollegorna utifrån deras förkunskaper. Genom att vara tydlig med vad utbildningstillfället kräver för förkunskaper öppnar du upp för dina kollegor att själva välja vilken nivå som passar dem bäst.

I vissa tillfällen är det en fördel att handleda individuellt.