Uppdrag

uppdrag

En IKT-pedagogs arbetsområde kan delas upp i två delar.

Utveckling

Som IKT-pedagog har du som uppdrag att representera IKT-pedagogiska frågor när det kommer till pedagogiskt utvecklingsarbete. IKT-pedagogen har som uppgift att visa de digitala möjligheterna, men även vara kritisk. I samråd med förvaltning och rektorer ska IKT-pedagogen skapa förutsättningar som gynnar digitalt lärande i skolan.

Aktivitet

Utifrån vad som kommer fram i utvecklingsarbetet och även vilka behov verksamheten efterfrågar, skapar en IKT-pedagog mindre (på individnivå) men även större aktiviteter som ska främja nyttjandet av digitala möjligheter i undervisningen.